Grupper och ledarskap

Jag har egen chefserfarenhet från bl a polismyndigheten och organisationen Läkare utan gränser, inklusive arbete i kris- och konfliktområde. Jag har god kulturkompetens.  

Kontakta mig gärna för stöd i små och stora frågor gällande t ex arbetsrelaterade frågor, både ledarskap och medarbetarskap.