Om mig

Johanna Bogren

Legitimerad psykolog

Jag är legitimerad psykolog med utbildning och erfarenhet inom både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteende terapi (KBT).

Jag är även utbildad i: 
IPT (interpersonell terapi)
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en behandlingsmetod för bl a trauma och posttraumatiskt stressyndrom (ptsd).
NET (Narrative Exposure Therapy), en behandlingsmetod för  posttraumatiskt stressyndrom (ptsd).

Jag har bl a arbetat inom den somatiska vården med fysiska funktionshinder, långvarig smärta, utmattning och stress, föräldra- och barnhälsovård och kvinnohälsa, företagshälsovård, terapier för unga vuxna och inom skola. Utöver detta har gjort flera uppdrag med läkare utan gränser, där jag nyligen arbetade som klinisk psykolog med asylsökande på Lesbos, Grekland. Stor vana av att arbeta med psykologiskt krisstöd. 

Jag arbetar på svenska och engelska. For information in english, please contact me. 

Jag är medlem i psykologförbundet och psykologföretagarna.