Psykologisk behandling och samtalsterapi

Vem kommer till mig?


Du kan komma för samtalsstöd, psykoterapi eller coachande samtal, inklusive arbete med ledarskap och medarbetarskap.

Orsaken till kontakt med psykolog varierar. Ibland är det ett långvarigt dåligt mående, både med och utan någon tydlig förklaring eller utlösande händelse. Ibland kan det å andra sidan vara en händelse, eller förändring, som är en mera konkret orsak. Svåra livshändler är i sig tuffa, men kan också utlösa en djupare kris eller ökad ångest eller depression.

Jag tar emot vuxna, och äldre tonåringar/ungdomar.