Utbildning och föreläsning

Jag föreläser gärna om utmaningar eller kriser som livet för med sig. Utmaningar kan vara kopplat till arbete, men också andra upplevelser. Det kan vara såväl oväntade som väntade förändringar, men också långvariga påfrestningar. 
Med erfarenhet från såväl eget chefskap, som den somatiska vården och funktionsnedsättningar och utlandsuppdrag i kris- och katastrofområden kan uppdragen gälla allt från arbetsrelaterade frågor, till exempelvis anhörigstöd via patientföreningar och psykologisk första hjälpen.

Kontakt

Kontakta mig via mail mailto:johanna@johannabogren.se eller via kontaktformuläret.